ผลงาน

ผลงาน

Close-up of dried, cracked earth.

ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์

ผลงานติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบพื้นฐานโดยการใช้ด้วยด้วยระบบเปิดเพื่อยกไม้กั้นรถยนต์โดยการใช้ตัวรีโมทควบคุมจากระยะไกล และอีกวิธีด้วยการกดสวิทช์ควบคุมไม้กั้นรถ